NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

Dopis Ministru Milanu Markoviću
19.11.2008

Ministre! Prateći rad Skupštine RS, dana 18.11.2008. godine, u popodnevnim satima kada je na dnevnom redu bila izmena i dopuna Zakona o drĹľavnim sluĹľbenicim, članovi Glavnog odbo- ra Sidnikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, zabeleĹľili su Vašu izjavu za govornicom, da Vi imate izvanrednu saradnju sa reprezentativnim granskim sindikatima za oblast drĹľavne uprave po pitanjima ugovorne i zakonske regulative za ovu oblast. Uz sva uvaĹľavanja Vas kao ministra, SOPOS mora da reaguje i to iz sledećih razloga: U drĹľavnoj upravi i lokalnoj samoupravi koju pokrivate Vi, kao resorni ministar, postoje tri reprezentativna sindikata. Jedan koji pokriva drĹľavnu upravu i dva za pravosudne organe, - manjinski, to jest Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Srbije i većinski, Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS. Sa SOPOS-om kao većinskim sindikatom Vi do sada niste imali nikakvu saradnju. Sva nastojanja SOPOS-a da uspostavi saradnju, sa Vama, bila su uzaludna, jer ste Vi to uporno odbijali. Da niste, Vi bi sada ima- li sasvim drugačiju sliku o delovanju SOPOS-a, pa bi Vaše izjave i uopšte Vaše odluke bile u skladu sa tim. Da ostavimo po strani sindikat zaposlenih u drĹľavnoj uprvi i lokalnoj samoupravi sa njihovim predsednikom Njegoš PoteĹľicom, o kome imamo visoko mišljenje. Ali, moramo da se zadrĹľimo na sindikatu zaposlenih u pravosudju, sa razloga što taj sindikat već duĹľe vreme nema kredibilitet da zastupa bilo koga. Naravno, Vi ovo niste morali znati, ali ste znali i vešto to iskoristili u postupku potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe. Sin- dikat koji nikog ne zastupa moĹľe potpisati bilo šta, a da za to ne odgovara, jer ga niko neće prozivati zbog toga. Svemu napred rečenom ide u prilog i ( nadamo se neistina, koju plasira Sindikat zaposlenih po Beogradu ), da je taj sindikat napravio dil sa Ministarstvom pravde i Ministar- stvom za drĹľavnu upravu i lokalnu samoupravu, da SOPOS, uprkos tome što je reprezenta- tivan i većinski sidnikat u pravosudju, bude isključen iz daljih pregovora, i da, dok je pred- sednica sindikata zaposlenih u prvosudju Ĺľiva, SOPOS neće neće biti primljen na pregovo- re u ova dva ministarstva. NAPOMENA: SOPOS je aktivno učestvovo u uĹľoj rdnoj grupi na usaglašavanju sta- vova i izradi Predloga posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe, do maja 2008. god. SOPOS Vam pruĹľa priliku da ovo demantujete. SOPOS očekuje poziv za sastanak. Kontakt telefoni: Mob. 063-633-434 i Mob. 063-10898-92 PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

 

banerbaner