NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ !
26.10.2011

   Данас је у Министрству правде у присуству Министра Госпође Снежане Маловић и председника  СОПОС-а Господина Драгана Недељковића   потписан протокол  о даљој сарадњи , који садржи следеће тачке :

   1. Извршиће се исплата јубиларних награда државним службеницима и намештеницима у правосудним органима  иустановама за извршење кривичних санкција,који су то право стекли у 2009.и 2010. години. Рок за реализацију је 30. децембар 2011. године.

   2. У циљу побољшања материјалног положаја, извршиће се једнократна исплата државним службеницима и намештеницима у правосудним органима и установама за извршење кривичних санкција који се налазе на породиљском одсуству у 2011. години, у висини од 20.000 динараса припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање.

Рок за реализацију је 30. децембар 2011. године.

   3.У циљу побољшања материјалног положаја, намештеницима у правосудним органима и установама за извршење кривичних санкција, чија су радна места  разврстана у VI платну групу извршиће се једнократнаисплатау износу од 10.000 динара са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, јер остварују право на плату у износу нижем од прописане минималне зараде.

Рок за реализацију је 30. децембар 2011. године.

   4. Министарство правде ће наставити преговоре са Синдикатом  око повећања стимулације за остварене резултате рада државним службеницима и намештеницима у правосудним органима за 2012.годину, како би се резултат преговорa,a у складу са оствареним сопственим приходом - приливом средстава по основу наплате судских такси, уградио у буџет за 2012. годину.

Рок за реализацију је 31. децембар 2011. године. 

   5. Министарство правде ће подржати иницијативу Сидниката за измену Закона о платама државних службеника и намештеника, у делу који се односи на коефицијент за радна места намештеника, која су сврстана у V и VI платну групу, такошто се коефицијент за V платну групу мења са 1,2 и гласи 1,4, а коефицијент за VI платну групу са 1 мења и гласи 1,2.

   6. Министарство правде ће остварити контакт са комерцијалним банакама у циљу обезбеђивања запосленима у правосудним органима и установама за извршење кривичних санкција стамбених кредита под повољнијим условима од тржишних.

  Рок за реализацију је 31. децембар 2011. године.

    7. Министарство правде ће у сарадњи са Синдикатом почети израду акта правосудних органа о процени ризика за радна места у радној околини.

 Текст  протокола  разматран је на седници Главног одбора 20.10.2011. године , где је прихваћен,  и  уједно овлашћен  Господин Драган Надељковић  да га у име чланства потпише.

 На данашњем састанку дошло се до заједничког закључка да нас у данима које следе чека решавање  низа битних питања која се тичу побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу Србије, и да ће она бити успешно решена.

                                                                                       ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-А

 

banerbaner