NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
20.08.2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 20. 08. 2009. godine K r a g u j e v a c MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Ministru SNEĹ˝ANI MALOVIĆ ZAHTEV ZA HITAN SASTANAK Ministre! Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, ne moĹľe prihvatiti činjenicu da se proces reforme pravosudnog sistema sprovodi bez konsultacija sa sindikatom, a naročito kada se radi o izboru i reizboru sudija i utvrdjivanju kriteijuma za novu sistematizaciju radnih mesta i utvrdjivanju viška zaposlenih u prvosudnoj administarciji. Rad Visokog saveta sudstva je, za sada zatvoren za javnost. U javnost se pustaju strogo cenzurisane informacije na bazi statističkih podataka koji mogu biti i subjektivno izkazani i prepravljeni od strane predsednika sudova, u koristi i protiv odredjenih sudija ili sluĹľbenika. U praksi do sada, ovakvi slučajevi su postojali. Sve ovo u javnosti otvara pitanje objektivnosti odlučivanja od strane Visokog saveta sudstva. Ovakav način rada Visokog saveta sudstva, otvara prostor da se i sada, kao i mnogo puta ranije, u pravosudje izaberu, ne vrsni pravnici i vrsni sluĹľbenici, već trećerazredni kadar, ali kadar koji je lojalan odredjenim političkim partijama, a naročito onim partijama koje su trenutno na vlasi i čine parlamentarnu većinu. SOPOS je većinski sindikat u pravosudju. Članovi SOPOS-a, su iz svih struktura zaposlenih, pa i iz redova nosilaca pravosudnih funkcija. Ĺ˝ive i rade godinama i decenijama u pravosudju. Upoznati su sa svim problemima koji prate sudstvo u poslednjih 20 godina. Znaju kako je ko i na koji način ušao u pravosudje. Ko radi po zakonu, a ko ne. Svedoci su da u bliskoj prošlosti, u reizborima i izborima noslica pravosudnih funkcija, kao i u prijemu administrativnog kadra, u mnogim slučajevima nisu poštovani ni kriterijumi ni merila, a naročito stručnost. SOPOS iz tih razloga Ĺľeli da se uključi u rad radnih tela Visokog sveta sudstva i Ministarstva pravde i da svojim učešćem doprinese iznalaĹľenju najboljih kadrovskih rešenja i spreči pojedince da na listu za izbor stave svoje ljubimce i pulene, partijski lojalne, a ne stručne kadrove. Uključivanje sindikata u Reformu sudstva, a naročita na utvrdjivanje i striktnu primenu kriterijuma i merila za izbor nosilaca pravosudnih funkcija i kriterijuma i merila za novu sistemazaciju radnih mesta, moĹľe dati samo pozitivne rezultate. SOPOS ne moĹľe da prihvati činjenicu da se iza zatvorenih vrata rešava sudbina njegovih članova, a da za to zvanično ne bude informisan. Samim tim je sprečen da na vreme reaguje na eventualne nepravilnosti. A reagovaće i to svim sredstvima sindikalne borbe, jer osnovna statutarna obaveza mu je da zaštiti svakog svog člana. Zato Vam predlaĹľemo da o svemu što je do sada uradjeno, zvanično obavestite SOPOS i razmislite o uključivnju u dalji rad. Kontakt telefoni: mob. 063-633434 – 060-5781390 Sve o SOPOS-u moĹľete naći na INTERNET SAJTU – www.sopos.org.yu

 

banerbaner