NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

Примена чл. 11 Закона о Буџету за 2018. годину.
23.03.2018

Чланом 11 Закона о Буџету за 2018. годину, предвиђена су средства за напредовања државних службеника, као и додатак за намештенике по основу резултата рада. Код напредовања државних службеника у виши платни разред по основу оцењивања, рок за израду решења је март текуђе године.

 Када су "намештеничке награде" у питању, пошто их није било у предходној години, подсећамо како гласи  Члан 11 Закона о буџету, цитирамо: На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 76/17) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима. У 2018. години планирана су средства за напредовање државних службеника.

 Након истека  квартала, старешине органа треба да ураде решења о исплати. Износ може бити до 50% основне плате намештеника. Исплата се обавља уз плату за март, јун, септембар и децембар месец.

Позивамо све запослене, а посебно Председнике синдикалних организација, да сви заједно испратимо примену наведеног члана, како би у случају евентуалних неправилности благовремено реаговали.

Главни одбор 

 

banerbaner