NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

ПРЕДЛОГ ВЛАДИ Р.С.
06.12.2018

Данас је Влади Републике Србије, упућен предлог за измену одредбе чл.11, Предлога закона о буџету за 2019. годину. О овоме је 4.12. 2018. обавештено и Министарство правде, али сматрамо да Валада Р.С., као предлагач закона има належност да исправи ову неправилност, а он гласи:

ПРЕДЛОГ  ЗА  ИЗМЕНУ  ОДРЕДБЕ  ЧЛ.11

ПРЕДЛОГА  ЗАКОНА  О  БУЏЕТУ  ЗА  2019. ГОДИНУ

            Поштовани,

            Као репрезентативни Синдикат у правосуђу Републике Србије, обраћамо Вам се као потписнику Посебног колективног уговора за државне органе, нашем послодавцу и Предлагачу Закона о буџету за 2019. годину како бисмо указали на мањкавости одредбе чл.11 Предлога Закона о буџету за 2019. годину.

            Увидом у одредбу чл.11 Предлога Закона о буџету за 2019. године утврдили смо да сте предложили да :

            „На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда намештеника за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима.“ 

            Пошто би наведеним формулисањем одредбе чл.11 Предлога Закона о буџету за 2019. године у значајној мери био погоршан ионако лош економско-социјални положај намештеника, као најосетљивије категорије запослених у државним органима, јер би средства за остварене резултате рада намештеника била значајно умањена у односу на Закон о буџету из 2018. године, овим дописом Вам се као Предлагачу Закона о буџету за 2019. године, обраћамо да хитно предложите измене наведеног чл.11 Предлога Закона о буџету и предложите да одредба чл.11 Закона о буџету за 2019. годину гласи :

            „На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 76/17) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима. „

            Молимо Вас за хитно поступање, имајући у виду значај овог питања за велики број запослених у правосуђу и државној управи Републике Србије.

Главни одбор

 

banerbaner