NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

SAOPŠTENJE
21.10.2009

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS, saopštava i upoznaje sve Sindikalne organizacije u pravosudnim organima Srbije, o sledećem. Imajući u vidu da je trenutno najaktuelnije pitanje u pravosudju racionalizacija - smanjenje broja zaposlenih u organima pravosudja, SOPOS je ovim pitanjima posvetio maksimalnu pažnju i pokušao da pomogne Reformu u pravosudju Republike Srbije, a istovremeno da zaštiti u radno pravnom i materijalnom pogledu članove sindikata, posebno one na koje se program bude odnosio. Ministarstvo pravde je donelo Pravilnik o merilima za odredjivanje broja sudskog osoblja u sudovima. SOPOS nije pozvan da učestvuje u izradi navedenog pravilnika, ali je pri dobijanju pravilnika uputio Ministarstvu pravde dosta primedbi, a predložio je i neke amandmane, koje Ministarstvo nije prihvatilo. Takodje, pri donošenju Akcionog plana za rešavanje viška zaposlenih u pravosudnim organima i organima za prekršaje u uslovima Reforme pravosudnog sistema SOPOS nije učestvovao, iako je kod Ministarstva pravde više puta to zahtevao, kao reprezentativan i većinski sindikat. I na ovaj Akcioni plan smo kao sindikat imali niz primedbi, a jedna od glavnih je da izadje spisak sa imenima i prezimenima nerasporedjenih državnih službenika i nameštenika, kako bi isti mogli po datom Akcionom planu, da se prijave za jednu od predloženih opcija. Nije nam jasno zašto Ministarstvo nije prihvatilo ovaj predlog, jer on nije u uzročnoj vezi ni sa racionalizacijom ni sa finansijskim efektom Reforme. Ministarstvo pravde je 7.10.2009. izašlo sa privremenim Pravilnikom o uredjenju i unu trašnjoj sistematizaciji radnih mesta. Pri izradi pomenutog pravilnika Ministarstvo pravde ni ovog puta nije uključilo SOPOS, iako je od pomoćnika Ministra pravde, Mirjane Tadić, bilo obećanja. Sindikat je ovim pitanjima posvetio takodje veliku pažnju. Obzirom na sve do sada rečeno, sindikat izražava sumnju na uspeh Reforme, a što se tiče materijalnih ušteda, smatra da ih skoro neći ni biti. GLAVNI ODBOR

 

banerbaner