NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE!
27.10.2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa S r b i j e SOPOS GLAVNI ODBOR 23. 10. 2009. GODINE B e o g r a d MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Ministarki Snežani Malović B E O G R A D Nemanjina 22 – 26 Poštovana gospođo Malović! Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije (SOPOS), kao većinski sindikat u pravosudju Srbije, u cilju zaštite prava svog članstva, želeo je da se uključi u rad na reformisanju pravosudnog sistema. Sigurni smo, da bi SOPOS svojim promišljenim, primenljivim i na stručan način izradjenim predlozima dao tome bitan doprinos, pa zato i ukazujemo na greške koje su se pojavile u Akcionom planu i Privremenim aktima o sistematizaciji radnih mesta, kao propisima putem kojih se izmene u pravosudju sprovode . Nažalost, možemo da konstatujemo da ste sve predloge od strane sindikata SOPOS ODBILI, jer vam je bila dovoljna saradnja samo sa jednim sindikatom, koji je sve ponudjeno olako prihvatao, i zajednički ste doveli pravosudni sistem do ovog stanja. U ovom teškom trenutku, kada je opstanak pravosudnog sistema i ljudi u njemu za nas najvažnije pitanje, spremni smo na sve oblike borbe u cilju zaštite prava naših članova i njihovih porodica. Stoga se i dalje, žestoko protivimo načinu na koji želite da se rešite tzv. viška zaposlenih, Naime, smatramo da isti uslovi prilikom otkazivanja ugovora o radu trebaju biti ponudjeni svim zaposlenima, bilo da se dobrovoljno prijave za napuštanje svojih radnih mesta, bilo da su prinudjeni da odu. Ministarstvo pravde se u ovom slučaju ponaša kao državna lutrija, sprovodeći politiku neizvesnosti u ophodjenju sa zaposlenim državnim službenicima i nameštenicima, jer niko ne može unapred znati da li će prema vašem programu biti otpušteni ,po kojim se to tajnim kriterijuma odabir vrši, pa da se shodno tome sam prijavi za odlazak. Ovakvom sitničarskom kalkulacijom budžetskih sredstava, zaposlene dovodite u neravnopravan položaj, što bi nakon primene Akcionog plana i predložene Sistematizacije radnih mesta, ukoliko budu ostali u ovakvom obliku, sigurno dovesti do mnoštva žalbi Ustavnom sudu, odnosno Sudu za ljudska prava u Strazburu . Što se tiče naših zamerki na sadržaj i način sprovodjenja reforme pravosudja, u prvom redu, ističemo činjenicu koja Vam sigirno nije nepoznata, da će, pri sadašnjem obima posla, od 01.januara 2010 godine, uslediti kolaps celog pravosuđa, koji će se oslikati u nepreglednim gužvama u sudovima, drastičnom produžavanju vremena trajanja sudskih postupaka, i hroničnom nezadovoljstvu, kako građana, tako i preostalih zaposlenih državnih službenika, nameštenika i nosilaca pravosudnih funkcija. Ako Vas se već ne tiče sudbina ljudi koji će biti otpušteni, onda bi bar trebalo da razmislite, kako je moguće da pravosudni, nazvaćemo ga još uvek sistemom, funkcioniše sa tako malim brojem zaposlenih i izabranih lica . Sudovi će biti zagušeni od samog početka primene ovih reformi, a ukoliko neko od gore imenovanih, prema novim najavljenim propisima takoreći robova, ode na godišnji odmor ili bolovanje, posao apsolutno neće moći biti obavljen i paralisaće se rad pravosudnih organa . Ukoliko ne preduzmete dalje korake u ublažavanju ovakve neizdržive situacije, razmotrite sve pristigle primedbe na Privremeni pravilnik o unutrašnjem uredjenju i sistematizaciji radnih mesta pravosudnih organa, kako od predsednika sudova, te predsednika sindikata, i pojedinačne primedbe, uslediće sastanak sindikalnih predstavnika iz pravosudnih organa, sa teritorije cele Srbije, radi priprema generalnog štrajka koji će paralisati državu i pre nego što to učini vaš program reformi. S poštovanjem! PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

 

banerbaner