NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

PREDLOZI SOPOS-a MINISTARSTVU I VISOKOM SAVETU SUDSTVA
05.11.2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 28. 10. 2009. godine B e o g r a d MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Ministru Gospođi Snežani Malović VISOKOM SAVETU SUDSTVA Predsedniku Gospođi Nati Mesarović Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, dana 28. oktobra 2009. godine, održao je u Okružnom sudu u Beogradu, komsultativni sastanak sa delegiranim predstavnicima sudova iz cele Srbije, na temu, Reforma pravosudnog sistema, sa usvojenim pratećim dokumentima: o višku državnih službenika i nameštenika u sudovima, Akcionom plana za dobrovoljno prijavljivanje zaposlenih, kao i o Privremenim aktima za sistematizaciju radnih mesta. Na sastanku su jednoglasno usvojeni stavovi: Jednostrano, od Ministarstva pravde, utvrdjen višak državnih službenika i nameštenika u pravosudju od 2.500, nije realan, jer nema stručnih, argumenotavnih i ubedljivih objašnjenja, kako će isti i nešto povećan priliv predmeta u sudovima, uključujući i početak rada novih sudova i otvaranje novih radnih mesta, na vreme i stručno uraditi za 2.500 smanjeni broj zaposlenih službenika i nameštenika. Ukoliko se ova odluka sprovede do kraja, a jednoglasno je ocenjeno da hoće i mora, pa se 2010. godine, pokaže da je procena o višku zaposlenih u sudovima bila pogrešna, ( a jeste ), SOPOS će insistirati na odgovornosti svih potpisnika navedenih dokumenata. Kriterijumi dati u Privremenim akitma za sistematizaciju radnih mesta u sodovima su stvorili pravi haos kod zaposlenih u pravosudju, kriterijumi su toliko uopšteni i nejasni, da ostavljaju mnogo prostora za manipulacije i prilikom prijema radnika i prilikom otkaza. Osim toga, nema jasnih stavova, kriterijuma, pravila, tako da je prilikom rasporedjivanja zaposleniha na radna mesta, sve moguće i nemoguće.Ono što važi u jednom sudu, ne važi u drugom i obrnuto. Na primer. U jednom sudu mogu da rade daktilografi sa osnovnom školom, što smatramo da je ispravno, a u drugom ne mogu, što smatramo da nije ispravno. A tek o potrebnom broju, suviše je i govoriti. Upravo zbog iznetih nejasnoća, mnogi se neće prepoznati kao eventualni nerasporedjeni,pa će propustiti rok za dobrovoljno prijavljivanje po Akcionom planu, što će ih dovesti u poziciju nerasporedjenih i gubljenja radog mesta po zakonu. SOPOS je procenio. I pored toga što su opcije Akcionog plana nepovoljne i nizerne, ipak su i takve bolje za zaposlene, od zakonski odredbi. Brojne primedbe SOPOS-a, na ponudjene programe nažalost nisu uvažene. Ali, u ime onih koji će ostati nerasporedjeni, njihovog socijalnog statusa, njihovih porodica, u ime gladnih, predlažemo da Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva, u saradnji sa predsednicima sudova, po imenu i prezimenu rasporede zaposlene u skladu sa novom sistematizacijom i po imenu i prezimenu evidentiraju nerasporedjene, kako bi im ostavili mogućnost da prihvate jednu od opcija Akcionog plana i izbegnu zakonske odredbe koje su za njih nepovoljnije. Iz tih razloga predlažemo da se rok za dobrovoljno prijavljivanje po Akcionom planu odloži do 31.12.2009. godine, a da se u medjuvremenu, do 31. 12. donesu rešenja o rasporedjivanju zaposlenih na radna mesta po imenu i prezimenu, u skladu sa novom sistematizacijom, kao i da se po imenu i prezimenu donesu rešenja za svakog nerasporedjenog, kojima takodje treba ostviti mogućnost dobrovoljnog prijavljivanja po Akcionom planu. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

 

banerbaner