NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

Dopis Ministru Milanu Markoviću
17.09.2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, zastupa oko 13.000 drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije. Njihov pravni status više nikome nije jasan, a materijalni poloĹľaj ispod minimuma Ĺľivotne egzistencije. Svi pokušaji sindikata da ova i druga pitanja razreši, nisu dali odgovore. Zakon o platama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika (Sl. Glasnik RS br. 62) od 19. jula 2006. godine, koji se primenjuje od 01.01.2007. godine, kojim se uređuju plate, naknade i druga primanja drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika, u svoje odredbe svrstao je i plate zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije, što potvrđuje da oni pripadaju sektoru drĹľavnih sluĹľbenika. Odredbama pomenutog zakona, zaposleni u pravosudnim organima su izgubili pravo da koriste sredstva koja se ubiraju od sudskih taksi u skladu sa čl. 51 Zakon o sudskim taksama. Na osnovu pomenutih zakonskih odredbi SOPOS je bio uključen u izradu posebnog Kolektivnog ugovora za drĹľavne organe sve do marta meseca 2008. godine, kada su pregovori prekinuti do konstituisanja nove Vlade. Te aktivnosti su sada nastavljene, ali bez učešća SOPOS-a. SOPOS je od zakonodavnog odbora zaduĹľenog za izradu posebnog Kolektivnog ugovora za drĹľavne organe, dobio odgovor da se ovaj ugovor neće odnositi na zaposlene u prvosudnim organima, pa samim tim i učešće SOPOS-a u njegovom usaglašavanju i potpisivanju nema nikakvog prvnog značaja. Iz napred rečenog nije teško izvesti pravni zaključak da zaposleni u pravosudnim organima više ne pripadaju sektoru drĹľavnih sluĹľbenika. A kome pripadaju? Glavni odbor SOPOS-a je, tragajući za pravim informacijama, pokušao više puta da ugovri sastanak sa Vama u Ministarstvu pravde, kao resornom i najodgovornijem za statusni i materijalni poloĹľaj zaposlenih u pravosudnim organima, ali Vi to uporno, iz nama nepoznatih razloga izbegavate. SOPOS je na sednici Glavnog odbora doneo odluku da Vam se i četvrti put obrati sa zahtevom za sastanak po hitnom postupku. Dalji kontakti biće mogući samo preko pisanih i elektronskih medija.

 

banerbaner