NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE
03.12.2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 02. 12. 2009. godine B e o g r a d MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Ministarki Snežani Malović VISOKOM SAVETU SUDSTVA Rešenjem Visokog saveta sudstva br. 119-01-35/2009-01, od 11. novembra 2009. godine, donetim na sednici održanoj 11. novembra 2009. godine, OBRAZOVANA JE komisija koja će rasporediti zaposlene državne službenike i nameštenike na sistematizovana radna mesta u sudovima i doneti rešenja za one koji ostanu nerasporedjeni. Navedenim rešenjem ostavljena je mogućnost da u radu svake komisije može da učestvu i po jedan predstavnik Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije. Obzirom da u pravosudju Srbije, pored pomenutog sindikata, postoji i reprezentativni Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, a ne dozvoljava mu se moguć- nost uključenja u rad pomenute komisije, ( ? ) čak ni u onim pravosudnim organima u ko- jima je isključivo samo članstvo SOPOS-a, to ulažemo OŠTAR PROTEST Na reakciju članstva SOPOS-a, Glavni odbor je zauzeo stav, da ne dozvoli prisustvo u pomenutim komisijama bili kog predstavnika drugog sindikata. GLAVNI ODBOR SOPOS-A

 

banerbaner