NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

Poseban Kolektivni ugovor za državne organe, potpisati ili ne?
13.10.2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, u vezi odrĹľanog sastanka u Ministarstvu pravde, dana 9.10.2008. godine, na temu – poseban Kolektivni ugovor za drĹľavne organe, potpisati ili ne?, i usvojenih zaključaka Glavnog odbora SOPOS-a, o odrĹľavanju sastanaka i izjašnjavanju zaposlenih u pravosudnoj administraciji, Glavni odbor SOPOS-a Vas O B A V E Ĺ T A V A U organizaciji Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, odrĹľani su u petak 10.10.2008 i 13.10.2008. godine, sastanci drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, radi izjašnjavanja o potpisivanju posebnog Kolektivnog ugovora za drĹľavne organe, ( da ) ili ( ne ). Sastanci su odrĹľani u skori svim pravosudnim organima u kojima postoje formirane sindikalne organizacije. Prema pristiglim izveštajima sa terena u Glavni odbor SOPOS-a, u pravosudnim organima u kojima su odrĹľani sastanci (a odrĹľani su u 90% sudova), imajući u vidu izjašnjavanja zaposlenih, Glavni odbor SOPOS-a je doneo O D L U K U da se poseban Kolektivni ugovor za drĹľavne organe u konačnoj verziji koja je data, ne potpiše. Razloge za ovakav stav drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudnim organima, treba traĹľiti u činjenici da je SOPOS eliminisan iz pregovora na izradi konačne verzije teksta, tako da stavovi nisu usaglašeni, (iz ugovora su izbačene odredbe o toplom obroku i regresu). Ugovor je dostavljen SOPOS-u, dan uoči potpisivanja, tako da je uskraćena svaka mogućnost konsultovanja baze. Drugi razlog treba traĹľiti u Opštem kolektivnom ugovoru, koji obavezuje poslodavca da topli obrok i regres isplati zaposlenom, a u članu 10 st. 1. Zakona o radu Republike Srbije, stoji da se Posebnim kolektivnim ugovorom ne mogu utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada zaposlenom od prava i uslova utvrdjnih Opštim kolektivnim ugovorom. Očekuje se usvajanje proširenog dejstva Opšeg kolektivnog ugovora na sednici Socijalno ekonomskog saveta. Iz tih razloga SOPOS traĹľi nastavak razgovora na usaglašavanju teksta Posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe.

 

banerbaner