NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

OBRAZLOŽEN ZAHTEV ZA NASTAVAK PREGOVORA O VISINI STIMULACIJE U 2011. GODINI
27.01.2011

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – SOPOS GLAVNI ODBOR 25. 01. 2011. godine B e o g r a d MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Državnom sekretru SLOBODANU HOMENU B E O G R A D Nemnjina 22 - 26 Poštovani, Obraćam Vam se u cilju što bržeg i lakšeg postizanja dogovora oko visine stimulacije zaposlenih u pravosudju u narednom periodu. Naime, nakon izvedene reforme pravosudja, preostalim zaposlenima je povećan obim posla, a prema tome, i pritiska radi njegovog ažurnijeg i kvalitetnijeg obavljanja. Nosioci sudijskih i tuži lačkih funkcija, zajedno sa zaposlenima koji prate njihov rad, već mesecima rade prekovremeno, a mnogi rade i tokom vikenda, a da zato ne primaju naknadu za prekovremeni rad. Usled ovakve situacije, postoje problemi u funkcionisanju sudova u slučaju korišćenja slobodnih dana zaposle nih ili njihovog bolovanja, jer je postojeća organizaciona struktira prenapregnuta i izostanak samo jednog radnika sa posla izaziva probleme koji se teško mogu nadomestiti i to se uglavnom čini zapošljavanjem volontera i pripravnika, tako da oni umesto da sprovode utvrdjen program svoje obuke, tokom većeg dela svog staža obavljaju službeničke poslove. Takodje, inflacija tokom 2010. godine je bila 10,3%, a ekonomisti, uprkos manje projektovanoj inflaciji za 2011. godinu, u istoj predvidjaju i veću stopu od predvidjene. Stoga zahtevamo da stimulacija zaposlenima u pravosudju i u narednom periodu ostane u visini od 8.000,00 dinara, te da se shodno tome suma od 440.000,00 dianra, koja je predvidjena za ove namene, uveća putem prihoda od sudskih taksi. Morate priznati da zaposleni u pravosudju Srbije nisu imali, ili su imali vrlo malo koristi od ostva renih ušteda prilikom reforme pravosudja. Prosek naših plata je još uvek ispod republičkog, pa ako želite da ovaj bitan segment države i društva funkcioniše kao u civilizovanim zemljama. Mora te ispraviti ovu nelogičnost i nepravdu. Ako to niste mogli učinisti putem adekvatnog povećanja koeficijenta i osnovice za plate zbog pritiska na državni budžet drugih državnih službenika van pravosudja i zaposlenih u drugim javnim službama, odredjivanjem pravične stimulacije možete. Dakle, tražimo da prihod od sudskih taksi ima uticaj i na standard zaposlenih u pravosudju. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

 

banerbaner