Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

APEL!

  • 02 / Oktobar 2009

Glavni odbor SOPOS-a je došao do zaključka da Akcioni plan ne može da potpiše, jer se posle konsultacija sa članstvom došlo do zaključka da je neprihvatljiv za zaposlene u pravosudju. Ovom prilikom APELUJEMO na članove Sindikata zaposlenih u pravosudju, da svom rukovodstvu ne dozvole potpisivanje predloženog Akcionog plana, kako Ministarstvo pravde ne bi na Vladi prezentovalo, da je predloženi Akcioni plan uradjen u saradnji sa sindikatima. Glavni odbor SOPOS-a

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.