Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Дана 24.11. у Крагујевцу одржана је седница Главног одбора СОПОС-а

  • 27 / Novembar 2012

Дана 24.11. у Крагујевцу одржана је седница Главног одбора СОПОС-а, на којој су после обимне и садржајне дискусије свих чланова Главног одбора  донети следећи закључци:
Тражити што хитније заказивање састанка са представницима Министарсва правде и државне управе на коме ће бити размотрена следећа питања:
1.Одређивање висине стимулације за 2013.годину.
2.Предлог за исплату божићних награда за запослене.
3.Предлог исплате једнократне помоћи за намештенике VI врсте имајући у виду да још није измењен коефицијенат од 1 на 1,2.
4.Исплата надокнаде волонтерима по чл. 10 закона о волонтирању Сл.гл. 36/10.
5.Ажурирање исплате јубиларних награда за текућу годину.
6.Уједначавање исплате солидарне помоћи за све запослене.
Схватајући тежак материјални положај запослених, као и општу ситуацију у држави наш синдикат ће се трудити да на предстојећим разговорима изнесе разумне и остварљиве предлоге. У нашим настојањима да побољшамо материјални положај запослених биће успеха само ако и послодавац схвати да смо заједно на том задатку.
Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.