Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИНИЦИЈАТИВА ЗА САСТАНАК

  • 11 / Juli 2014
ИНИЦИЈАТИВА ЗА САСТАНАК

Наш Синдикат упутио је иницијативу, Министру Селаковићу за хитан састанак, на коме би поред осталог било размотрено и питање наставка исплате стимулације, имајући у виду да Закон о платним разредима није усвојен у јуну како је било планирано.Због новонастале ситуације, СОПОС ће затражити потписивање анекса Протокола о наставку исплате.О даљњим активностима поводом овог проблема редовно ћемо извештавати. Текст дописа упућен Министру можете преузети са линка документи. СОПОС

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.