Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИНИЦИЈАТИВА ЗА САСТАНАК

  • 29 / Juli 2013
ИНИЦИЈАТИВА ЗА САСТАНАК

Синдикат СОПОС упутио је допис Министарству правде и државне управе са  иницијативом за одржавање састанка.На основу потписаног Протокола из марта ове године, наше стручне комисије су обрадиле теме као што су: повећање стимулације запослених у наредном периоду, предлог промене коефицијената државних службеника и намештеника за запослене у правосудној администрацији, као и укидање ограничења од 20% за напредовање државних службеника по основу оцењивања.Све поменуте теме су обрађене тако да се види и њихов финансијски ефекат које би произвеле, за сваку тему посебно.Надамо се да ће до састанка врло брзо доћи, и да ће он дати позитивне ефекате по материјални положај запослених у правосуђу Србије.О детаљима састанка и закључцима биће детаљнијих обавештења.Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.