Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ

  • 03 / Juli 2018
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ

 

Извештај са састанка радне групе за израду Нацрта Закона о платама државних службеника и намештеника

                        У Министарству државне управе и локалне самоуправе у Београду је дана 02.07.2018. године, одржан састанак Радне групе за израду Нацрта Закона о платама државних службеника и намештеника на коме су присуствовали представници Синдиката СОПОС, а који је уједно значио и почетак јавне расправе о истом закону.

                        На састанку се највише расправљало о висини коефицијента државних службеника уопште, као и коефицијентима који се тичу правосудне администрације.

                        Најпре, предложена је примена и ступање на снагу поменутог закона почев од 1. јануара 2019. године, који ће са Законом о државним службеницима, бити прилика да се реши проблем статуса намештеника, који испуњавају законске услове за државне службеника, као и државних службеника и намештеника који су запослени дуже времена на одређено време.

                        Такође, између чланова Радне групе је постигнута сагласност да је неопходно да се израдом нових правилника о систематизацији дође до одређивања стварних потреба за радним местима у правосуђу, имајући у виду да већ дуги низ година постоји мањи број запослених од стварних потреба.

                        Осим тога, предвиђено је право на напредоавње државних службеника, као и намештеника за које је предвиђено три нивоа напредовања. Прелазак на нове коефицијенте ће се обавити тако да нико не може имати мањи коефицијент од затеченог,  а што се увидом у табелу може и утврдити.

                        Сматрамо да је овај предлог добра основа за даље унапређење права државних службеника и намештеника у правосуђу РС, али напомињемо да је битна ствар да се од стране Владе РС и Министарства правде РС, као наших послодаваца,  предложени закон примени без изузетака.

                        Пошто јавна расправа још траје, молимо да наставите са достављањем примедби и сугестија, како би их благовремено упутили предлагачу.

Главни одбор

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.