Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ

  • 03 / Mart 2017
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА РАДНЕ ГРУПЕ

У склопу припрема за следећи састанак радне групе за израду Нацрта закона о правосудној администрацији извештавамо вас о следећем:      

 Дана 22.02.2017. године у 10 часова у Министарству правде РС у Београду, одржан је састанак радне групе за израду текста Нацрта закона који уређује положај запослених у правосудним органима у трајању од 2 сатa, на којем је учествовао и представник СОПОС-а. 

         Током састанка, чланови радне групе су изнели своја мишљења о предлогу Нацрта закона, које је у име Синдиката правосуђа поднео Зоран        Иваошевић.

         Након тога, Душан Ђерковић је у име СОПОС-а, започео са образлагањем начелних предлога СОПОС-а за Нацрт закона, којом приликом се стигло до тачке 2. истог предлога и посебан акценат стављен на побољшање правног и материјалног положаја намештеника, а чланови радне групе су износили своја виђења проблема положаја намештеника и начине како да се поправи исти, кроз нова законска решења.    

          Сматрамо да је састанак био користан и да постоји воља да се побољша и на нови начин регулише положај намештеника у правосудној администрацији Републике Србије.

          Следећи састанак ће се одржати 29.03.2017. године са почетком у 10 часова у Министарству правде РС у Београду, па молимо све заинтересоване запослене и чланове синдиката да наставе да достављају своје предлоге и сугестије, наручито везане за правни и материјални положај намештеника.  

Главни одбор

 

 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.