Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 13 / Januar 2019
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Дана 11.01.2019. године, одржан је састанак у Министарству правде. На састанку је разматран статус намештеника, рад на одређено време, као и остала питања која се тичу запослених у правосуђу.

Када су намештеници у питању, речено је да су упућени упитници правосудним органима, који ће омогућити израду нових правилника о систематизацији радних места, односно по том основу превођење намештеника, који испуњавају услове у државне службенике. Ово се односи на дактилографе и достављаче јер обављају послове из делокруга органа. Упитник би требало да омогући, да се поред израде нових систематизација, планира и фонда за плате државних службеника, који ће се на овај начин увећати.

Што се тиче осталих намештеника све остаје исто. Када је судска стража у питању, речено је да се застало са формирањем судске полиције, али то и даље стоји као задатак у наредном периоду који треба обавити.

Један од начина побољшања материјалног положаја намештеника, као и државних службеника са нижим коефицијентима, по речима Министарке Кубуровић, је прерасподела постојећег додатка. Имајући у виду смањен прилив такси, то је за сада једини начин.

Када је реч о запосленима на одређено време, њихов статус није могуће решити, због забране запошљавања. Једини начин би био њихов пријем, на неодређено време је попуна систематизованих, а непопуњених радних места.

Акт о процени ризика радних места,  је у искључивој надлежности старешина органа, који су овлашћени представници послодавца, односно његова израда је у њиховој надлежности.

На састанку је било речи и о компликованој процедури за остваривање права на солидарну помоћ, имајући у виду потребну документацију, коју треба прибавити.

Усвојен је предлог да се у нови колективни уговор, а преговори о њему су у току, унесу јасни критеријуми који дефинишу ову тему, како не би био потребан никакав додадни акт, а све у циљу упрошћавања процедуре за остваривање права на солидарну помоћ запослених у правосуђу.

На  примедбу да је намештенички додатак за остварене резултате рада за 2019. годину симболичан, добијен је одговор да је приликом израде Нацрта буџета, Министартво правде упутило примедбу Министартву финанасија, али да она са њихове стране није уважена.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.