Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 11 / Maj 2017
ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

 

            Дана 10.05.2017. године са почетком у 14. часова одржан је састанак у Министарству правде, коме су присуствовали помоћник министра Славица Јелача и директор Дирекције за управљање одузетом имовином Дејан Царевић. Представници СОПОС-а извнели су актуелну проблематику која се тиче материјалног положаја запослених у правосуђу. Пре свега изнети су примери непоштовања ПКУ, и појединих одредаба Закона о платама државних службеника и намештеника. Поред тога са наше стране истакнуто је да је велико оптерећење у раду услед недостатка броја запослених. Нагласили смо да постоје и одређени проблеми око исплате премија осигурања, набавке заштитних средстава и осталог.

            Указали смо да је ситуација на терену по питању напредовања следећа: уручена су решења о оцењивању и напредовању, уручена решења о оцењивању без решења о напредовању. У појединим органима није било оцењивања, а понегде су решења о напредовању повучена. 

Став Министарства правде је да Закон о буџету ограничава напредовања, намештеничке награде, као и поједине одредбе ПКУ које су предвиђене истима. Такође је речено да руководиоци органа имају обавезу да до фебруара месеца дају решења о оцењивању, а да решења о напредовању могу да буду уручена у току календарске године.

Министарство је са наше стране обавештено да су кренуле тужбе запослених које се односе на непоштовања одредаба ПКУ, као и Закона о платама државних службеника и намештеника, одговор је био да је то индивидуална одлука сваког и да Министарство правде на то не може да утиче.

Добијено је обећање да ће се наредно повећање зарада у јавном сектору, односити и на запослене у правосуђу.

На нашу примедбу да постоје поједини примери неодобравања запошљавања нових радника на места радника који су отишли у пензију, речено је да је став министарства да се таквa  радна места поуњавају радницима на одређено време због закона који забрањује запошљавање у јавном сектору

Што се тиче плаћања прековременог рада речено нам је да је на руководиоцима органа да организују такав рад, да су они обавезни да издају решења за обављање прековременог рада која су основ за исплату, а министарство ће одобравати такве захтеве.

Што се тиче премије осигурања запослених договорено је да се заједно са министарство упути наша иницијатива ВСС који је потписник полисе и који би требао да уважи наше примедбе и као такве уврсти у полису осигурања која ће бити уговорена у наредном периоду.

Затражено је објашњење зашто нису исплаћени пакетићи за децу запослених и добијен је одговор да је Министарство правде одрадило комплетну документацију, а да та исплата није одобрена од стране Владе и Министарства финансија.

Министарство правде је преузело обавезу да одобри набавку одела и обуће за категорије запослених којима то право припада, тако да остаје на органима да изврше требовање истих.

Посебно је разматрана наша иницијатива која се тиче приказивања топлог оброка и регреса приликом исплате запослених, без обзира на његов износ, односно на издвајање из коефицијента. Министарство сматра да је наша иницијатива заснована на закону и предлаже да је заједно урадимо и у форми захтева упутимо Влади и Министарству финансија.

Представници СОПОС-а су остали при ставу да Закон о буџету не може да буде специјални закон у односу на Закон о платама државних службеника и намештеника и нагласили смо да ћемо наставити са нашим активностима на доказивању наших тврдњи пред ВКС као и пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова.

У ту сврху предали смо наш Предлог за решавање спроних правних питања  правосудне администрације за који је обећано да ће бити узет у разматрање, а све у циљу превазилажења актуелних проблема и побољшања материјалног положаја правосуђа.Текст нашег Предлога можети преузети са нашег сајта, са линка документи.

Главни одбор

 

                                                                                              

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.