Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

  • 14 / Januar 2015
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

Синдикат СОПОС, као репрезентативни синдикат у правосуђу Србије, позван је на састанак, 19.01.2015. године у Министарство државне управе и локалне самоуправе, како би се наставило  колективно преговарање.Циљ састанка је да се са стручним комисијама нашег Синдиката настави усаглашавање измена и допуна Посебног колективног уговора за државне органе. Представници СОПОС-а ће наставити са преговарањем уз инсистирање да се по запослене изради и закључи, најповољнији Посебни колективни уговор. Тежиште ће бити на дефинисању свих права, до најситнијих детаља како би се у будућности избегла стара пракса да Уговор због своје недоречености, буде тумачен на различите начина, а све на штету запослених у правосуђу Србије. О детаљима састанка уследиће обавештење.

Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.