Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

  • 03 / Decembar 2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 02. 12. 2009. godine B e o g r a d MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE Ministarki Snežani Malović VISOKOM SAVETU SUDSTVA Rešenjem Visokog saveta sudstva br. 119-01-35/2009-01, od 11. novembra 2009. godine, donetim na sednici održanoj 11. novembra 2009. godine, OBRAZOVANA JE komisija koja će rasporediti zaposlene državne službenike i nameštenike na sistematizovana radna mesta u sudovima i doneti rešenja za one koji ostanu nerasporedjeni. Navedenim rešenjem ostavljena je mogućnost da u radu svake komisije može da učestvu i po jedan predstavnik Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije. Obzirom da u pravosudju Srbije, pored pomenutog sindikata, postoji i reprezentativni Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, a ne dozvoljava mu se moguć- nost uključenja u rad pomenute komisije, ( ? ) čak ni u onim pravosudnim organima u ko- jima je isključivo samo članstvo SOPOS-a, to ulažemo OŠTAR PROTEST Na reakciju članstva SOPOS-a, Glavni odbor je zauzeo stav, da ne dozvoli prisustvo u pomenutim komisijama bili kog predstavnika drugog sindikata. GLAVNI ODBOR SOPOS-A

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.