Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Ministre!

  • 20 / Avgust 2008

Ministre! Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, obratio Vam se dana 09.07.2008 godine, jednim dopisom kojim je traĹľio sastanak sa Vama kao resornim ministrom, kako bi ot- vorio proces pregovaranja u cilju poboljšanja socijalno ekonomskog poloĹľaja drĹľavnih sluĹľbeni- ka i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije. SOPOS uvaĹľava sve Vaše protokolarne obaveze, ali ne moĹľe da veruje da Vi niste mogli da odvojite vreme, kao bi ste od pregovaračkog tima SOPOS-a, neposredno čuli obrazloĹľene zahteve za poboljšanje materijalnog poloĹľaja drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosud- nim organima. Zato smo prinudjeni da ponovimo zahtev za sastanak i to u najboljoj name- ri, ali ne zbog Vas, već zbog gradjana koji pokušavaju da ostvare svoja prava u kućama ( ne ) pravde. SOPOS mora da publikuje i predoči javnosti Socijalno ekonomski poloĹľaj drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika, koji su prema svim pokazateljima omalovaĹľeni, potcenjeni, dovede- ni u poloĹľaj socijalne kategorije, koji su prerfidnom politikom Ministarstva pravde, Ministar- stva finansija i Vlade Republike Srbije, dovedeni u poloĹľaj eksploatisane klace i kojima su odu- zeta Ustavom zagarantovana prava na topli obrok i regres. Svi parametri ( kada su u pitanju drĹľavni sluĹľbenici i nameštenici u pravosudnim organima), ukazuju na to da je u „ kućama pravde“ najveća nepravda. Ukoliko i dalje ne budete imali vremena da pregovarate sa SOPOS-om, nadamo se da ne- ćete imati vremena ni da pretnjama i zastrašivanjem sprečavate one koji budu Ĺľeleli da javnim protestom ispred Vlade, javnosti predoče svoj socijalno ekonomski poloĹľaj. U nadi da će te ipak naći vremena za razgovor sa SOPOS-om, SOPOS će Vam ponoviti formulisane zahteve koji su prioritetni i traĹľe hitno rešavanje, a to su: 1. Da se za drĹľavne sluĹľbenike i nameštenike u pravosudnim organima Srbije, na već postojeći koeficijent ( 1 ),u skladu sa čl. 13 Zakona o platama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika,doda još ( 1 ), na utvrdjenu osnovicu zakonom o budĹľetu Republike Srbije, za 2008. godinu, koji bi se isplaćivao iz fonda sudskih taksi. 2. Da na svake 4 godine radnog staĹľa drĹľavni sluĹľbenik i nameštenik u pravosudnom organu dobije jedan platni razred. 3. Da se drĹľavnim sluĹľbenicima i nameštenicima isplati topli obrok i regres za posled nje 3 godine. 4. Da se po hitnom postupku potpiše poseban Kolektivni ugovor za drĹľavne organe. Za ispunjenje napred iznetih zahteva SOPOS ostavlja rok do 01.09.2008. godine. Posle datog roka SOPOS će orgnizovati jedini mogući vid sindikalne borbe – PROTESTE.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.