Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ

  • 17 / Maj 2016
НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ

У склопу наших припрема састанка Одбора за праћење примене ПКУ, добили смо из појединих органа информације, да се ограничава право запослених на накнаду за превоз. Постоје неки интерни правилници који су донети, и који условљавају право на исплату накнаде, бројем аутобуских стајалишта, или удаљеношћу до посла изражену у километрима, што није предвиђено Законом о раду, ни ПКУ. На предстојећем Одбору инсистираћемо да се ово отклони, и уједно позивамо запослене, да наставе са достављањем података, како би што већи број неправилности био узет у разматрање и решен у корист запослених.

Главни одбор 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.