Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

НАМЕШТЕНИЧКИ ДОДАТАК

  • 04 / Decembar 2018
НАМЕШТЕНИЧКИ ДОДАТАК

Анализирајући чл.11, Нацрта Закона о буџету за 2019. годину, дошли смо до запањујућег податка када је додатак за остварене резултате рада намештеника у питању, погледајте следеће:

Овако је било у 2018.

Члан 11.

На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 и 76/17) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима. У 2018. години планирана су средства за напредовање државних службеника.

 Овако је за 2019. Год.

Члан 11.

На основу члана 48. став 4. Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/10, 108/13 и 99/14) утврђује се проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда намештеника за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима.

У 2019. години планирана су средства за напредовање државних службеника.

Из овога произилази да ће „намештенички додатак“ бити око 200,00 динара.

О положају намештеника у правосуђу Србије, испричане су многе приче, да огроман број њих ради на службеничким радним местима, огроман број ради на одређено време већ дужи низ година, заостајање зарада у односу на  државне службенике је врло значајан и ?

Намеће се кључно питање, како овакав предлог може да се  уврсти у Нацрт, односно  ко може да се сети и да предложи овако нешто,  што се претвара у понижавање запослених.

Јуче је са наше стране, упућен захтев Министарству правде за разјашњење по овом питању, тај захтев ће данас бити поновљен, такође данас ће мо извршити консултације са колегама и осталих синдиката, како би заједно утицали да се ова неправилност отклони пре гласања у Скупштини Р.С.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.