Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

НОВИ ГЛАВНИ ОДБОР

  • 15 / Decembar 2014
НОВИ ГЛАВНИ ОДБОР

Дана 12.12.2014.године, одржан је састанак Главног одбора СОПОС-а, на коме је једногласно донета одлука да се на место Председника, изабере Славољуб Тодоровић из Крагујевца, а на место секретара, Драгана Алексић из Ниша. 

Поводом избора на то место, Председник се обратио свим члановима СОПОС-а: 

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ 

Избором на место председника ГО СОПОС-а, учињена ми је част, али и стављено до знања да сви напори које сам до сада чинио у синдикалној борби морају бити вишеструко већи. 

Наиме, у тренутку када се масовно крше радничка права запослених у правосуђу, када они који имају пуно, траже да се штедња спроводи преко леђа оних који једва преживљавају, када се (у покушају да се убије сваки отпор у нама), покушава убити и Новогодишњи дух код најмлађих (најављено укидање пакетића), морамо да схватимо да само сложни и збијених редова можемо да остваримо оно своје најелементарније право – право на преживљавање. 

У претходној реченици сам, намерно, уместо речи живот, употребио реч преживљавање, јер сматрам да, без икаквог претеривања, живот оног ко покушава да преживи са 25.000,00 РСД месечно, који је преоптерећен послом, обесправљен и понижен, који ни за Нову Годину неће однети поклон деци кући, и није живот већ пуко преживљавање, лишено сваке радости, а оптерећено многим егзистенцијалним питањима. 

У општој тенденцији излагања јавног сектора на стуб срама и покушајима да се нама инпутира нерад и јавашлук, а док сваки дан око себе гледам људе који не дижу главу од посла, свог, а често и туђег, људе који раде прековремено, без шансе да им се то плати, стажаре којима је униформа задњи пут организовано набављена у новембру 2010. године,  који исцепани, искрпљени, представљају бруку за државу и Министарство у коме раде, колеге које су оствариле надпросечне резултате, а нечијом вољом се то не награђује на начин прописан Законом, не могу а да не запитам - ДОКЛЕ ОВАКО? 

Због свега изнешеног, мој фокус у наредном периоду биће на следећем: 

1.                               Покушај стварања једног широког синдикалног фронта који би подразумевао заједнички рад свих синдиката у правосуђу. 

2.                               Борба за поправљање материјално-финансијске ситуације запослених у правосуђу, пре свега инсистирање на поштовању прописа који регулишу прековремени рад, исплату топлог оброка и регреса, јубиларних, годишњих и намештеничких награда, и наравно (апсолутно приоритетно), наставак исплате стимулације уз њено повећање. 

3.                               Рад на усвајању новог Посебног Колективног уговора, који би дефинисао све формално-техничке појединости које тренутно нису прецизиране, а таква ситуација се обилато користи против нас. 

4.                               Под хитно ћу инсистирати на преговорима са Министарством, на којима би требало дефинисати конкретне проблеме у раду, смештају, организацији и  одредити рокове за њихово решавање. Проблеми су: услови за рад, недостатак адекватних просторија, пренатрпаност, недовољан број запослених, недостатак инвентара, техничке опреме, униформи и тд. 

У свом раду, тражићу, да се сви ови проблеми назову правим именом и да се што хитније именују и прозову сви одговорни за бројна кршења  Закона и прописа, а Вас, драге колегинице и колеге, позивам да дате свој допринос, тако што ћете о свакој неправилности, незаконитости и кршењу ваших права обавештења слати на Е-mail: predsedniksoposa@gmail.com

 

 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.