Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

НОВИ ПКУ

  • 11 / Decembar 2018
НОВИ ПКУ

Дана 12.12.2018. у Министарству државне управе биће одржан састанак са синдикатима, који је уједно и почетак преговора за нови ПКУ. Позивамо све запослене да нам доставе своје примедбе и сугестије, које ће се односити на побољшање важећег. Кључна ствар је по нашем мишљењу, како у нови уговор, унети јасне и обавезујуће одредбе које се односе на обавезу послодавца да поштује потписано. Све сугестије на ову тему које нам буду достављене, биће од стране наше Стручне комисије обрађене, и као предлог измена достављене послодавцу.

Главни одбор 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.