Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

O B A V E Š T E N J E SOPOS-A

  • 22 / Decembar 2008

ZAPOSLENIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE Drage koleginice i kolege, zaposleni u pravosudnim organima Srbije! Mora da ste primetili da se ovih dana u javnosti i na sajtu pojavljuju parole Sindikata zaposelnih u pravosudju Srbije, kao samrtni vapaj umirućih aveti prošlosti, ogrezlih u preva- rama i laĹľima prema onima koje toboĹľ zastupaju, koje po ko zna koji put pokušavaju da pre- vare, da su uprvo oni ti koji su im u poslednjih nekoliko godina, „ doneli visok standard i pozicije dostojne drĹľavnih sluĹľbenika“ Rukovodstvo tog sindikata ogrezlo u prevarama i vrlo sumnjivim dogovorima sa Mini-starstvom pravde, zaslepljeno svojim ličnim interesima, nije u stanju da vidi, ( ali to vidite Vi), da od pojave Sindikata zaposlenih u pravosudju i njihovog delovanja, vaše pozicije i vaše pla- te su, zahvaljujući njihovom zastupanju, padale su iz godine u godinu dok nisu pale do is- pod granice ljudskog dostojanstva. Ali, za to isto vreme, standard funkcionera u tom sindi- katu na čelu sa njihovom predsednicom, ( od prodaje Vaših interesa ), rastao je i rastao. Da Vas podsetimo samo na dve poslednje prevare, a to je njihov zahtev za povećanje plata od 100% i potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora, bez toplog obroka i regresa. Potrebno je dosta prostora da bi se opisale sve njihove prevare. SOPOS će se zadrĹľati na navedene dve, što će nadamo se biti dovoljno da Vama otvori jasne vidike, ko Vas je zastu-pao i predstavljao i šta ste od toga dobili. SOPOS ne veruje da će te dozvoliti da opet budete prevareni. Napadi rukovodstva Sindikata zaposlenih u pravosudnim organima na čelu sa njiho- vom predsednicom, na SOPOS, su poslednji trzaji umirućeg, da u dilu sa Ministarstvom pravde, sklone sa sindikalne scene SOPOS koji je većinski sindikat u prvosudju, sa razloga što rukovodstvo SOPOS-a, poseduje toliko kompromitujućih podataka o njima, da, kada bi ih objavio ( a to će uskoro i učiniti ), bilo bi dasta posla za Republičkog javnog tuĹľioca. Kako su se trošile pare od sportskih susreta, ko ih je finansirao, a ko od njih kupovao stanove, SOPOS će obavestiti javnost. Sindikat zaposlenih u pravosudju, čiji je predsednik invalidski penzioner koji čak i ne podleĹľe krivičnoj odgovornosti, u stanju je da radi obmanji- vanja javnosti, koristi najprimitivnije reči, napadajući SOPOS sa kojim bi trebalo da sara- djuje, samo da bi uklonio svedoke svojih kriminalnih postupaka. SOPOS nije hteo da vodi primitivan dijalog. Ali je izazvan i mora da odgovori. Zbog toga se izvinjava zaposlenima u pravosudju, a naročito onima koji pripadaju Sindikatu zapo-slenih, ukoliko ih još ima. GLAVNI ODBOR SOPOS-A

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.