Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

  • 17 / Maj 2017
ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас је упућен допис Влади РС, којим је обавештавамо о спорним правним питањима правосудне администрације. Министарству дражавне управе и локалне самоупораве, упућен је захтев за давање мишљења о исплатама накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. Министарству финансија је упућен  захтев за исплату поменутих накнада.

Сва три акта су послата, јер  досада добијени одговори од послодавца по овим питањима нису за нас задовољавајући. Сматрамо да је Закон о буџету важан, али не толика да се њиме могу избећи обавезе послодавца, проистекле из Закона о платама државних службеника и намештеника, као и ПКУ за државне органе, па тако настављамо са активностима како би то и доказали.

Садржај сва три дописа можете преузети са линка ДОКУМЕНТА.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.