Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ

  • 29 / Novembar 2018
ОБАВЕШТЕЊЕ

Након отклоњених техничких проблема, који се тичу уређивања сајта, настављамо са пласирањем вести.

Као што је објављено, Влада Р.С.  је  одложила примену платних разреда. Такође је дошло и до одлагања усвајања измена и допуна ЗДС-а и Закона о платама.

Сматрамо да је можда и боље што се то десило, имајући у виду бројне примедбе које су синдикати  износили на њих током јавне расправе. По нашем мишљењу предвиђене измене су биле неповољнији по запослене од важећих.

Нацрт Закона о буџету за 2019. годину је у Скупштини,  чланом 11, поменутог закона  предвиђена су средстава за остварене резултате рада намештеника, као и за напредовање државних службеника.

Наш задатак у наредном периоду је да испратиму примену, важећег ЗДС и Закона о платама државних службеника и намештеника, како би сва права запослених, која су стечена у 2018. години била и остварена.

Главни одбор 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.