Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ !

  • 02 / Decembar 2011

Дана 1.12. 2011. године упућен је Министарству правде захтев за наставак разговора увези висине стимулације за 2012. годину.

Поред разговора о овом питању наш синдикат ће инсистирати на покретању иницијативе за измену закона о државним службеницима и намештеницима и

издвајању запослених у правосуђу Србије из Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

На предстојећим разговорима покренуће се и још низ питања која се тичу побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу Србије, изражавамо наду да ће разговори бити успешни.

 

                                                     Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.