Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАЗГОВОРИМА !

  • 19 / Januar 2012
ОБАВЕШТЕЊЕ  О  РАЗГОВОРИМА !

Обавештавамо чланство да је делегација СОПОС-а, дана 18.01.2012.године, oдржала  састанак са представницима Министарства правде. На поменутом састанку  основно питање било је постизање споразума о висини стимулације запослених у правосуђу за 2012.годину. Отворено је и низ других питања у циљу побољшања материјалног положаја запослених, као и друге теме важне за функционисања  судова.

Износ стимулације за 2012. годину који је Министарство правде конкретно предложило је 3.000,00 динара, што је по мишљењу председништва СОПОС-а недовољно и несразмерно висини стимулације осталих запослених у државним органима, првенствено ако се има у виду раст трошкова живота и садашња висина зарада запослених у правосуђу. Из тих разлога, делегација је изнела став да је поменути предлог стимулације неприхватљив. На наше инсистирање, постигнут је споразум да се представницима Министарства остави примерен рок, како би покушали да изнађу модус за преливање буџетских средстава у део буџета предвиђен за исплату стимулације. Поновни састанак је заказан за дан 30.01.212.године, када би, према очекивањима требало закључити и споразум.

 

 

Још један у низу предлога који је делегација изнела био је и предлог да се запосленима у правосуђу, уместо новогодишњих и Божићних награда, које су и ове године изостале, за дан државности Републике Србије 15.02.2012.године исплатиједнократну помоћ. О наведеном предлогу Министарство није дало конкретно изјашњење, али је предлог уврштен у разматрање.

 

Такође смо дали предлог, да се у циљу уштеде размотри могућност

колективног одмора запослених, од кога би биле изузете само дежурне службе, неопходне за обезбеђење минималног процеса рада.

Дискутовало се и о иницијативи за измену статуса запослених у правосуђу Србије, којој је Министарство дало пуну подршку, уз обећање пружања стручне помоћи при њеној реализацији.

Охрабрени ставовима представника Министарства правде у погледу наших захтева, предлога и иницијатива, надамо се успешности наших разговора, а тиме и побољшању како материјалног положаја запослених, тако и побољшању рада  и услова рада у самим судовима.

 

ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-А

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.