Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

OBAVEŠTENJE O RAZGOVORIMA U MINISTARSTVU PRAVDE

  • 25 / Juli 2011

OBAVEŠTENJE 

 

Dana 22.07. 2011. u 13 časova u Ministarstvu pravde održan je sastanak sa pomoćnikom ministra pravde odsek finansija Gospođom Jagodom Jeličić i članovima predsedništva SOPOS-a. na čelu sa Predsednikom Nedeljković Draganom.

 

Na sastanku se razmatralo pitanje  povećanja stimulacije za naredni period. Pomoćnik ministra je izjavila da će se uslovi za povećanje stimulacije steći nakon usvajanja rebalansa budžeta za tekuću godinu.Naglašeno je da će ministarstvo učiniti sve da do povećanja dođe uzimajući u obzir  težak materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu Srbije.

 

Razmatrana je korekcija koeficijenta za nameštenike VI grupe, i rečeno je da je u toku zakonska procedura za tu izmenu.

 

Posebno naglašavamo da je pitanje osiguranja zaposlenih rešeno, tako što je uplaćena premija osiguranja za tekuću godinu kod osiguravajuće kuće „ Delta Đenerali“.

 

Ovim putem obaveštavamo sve zaposlene da svoja prava na naknade koja nisu ostvarili do sada, mogu ostvariti i to retroaktivno od 1.01.2011. godine.

 

Sa predstavnicima ministarstva je dogovoreno da sastanci sa našim sindikatom budu jednom mesečno što će svakako pomoći da se nastali problemi rešavaju , a sve u cilju boljeg materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu Srbije.

 

GLAVNI ODBOR SOPOS-A

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.