Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

  • 27 / Oktobar 2017
ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

Данас 27.10.2017. године са почетком у 13 часова, биће одржана седница Одбора за праћење примене ПКУ. До сада седнице Одбора су врло ретко заказиване, и његов рад уопште је под великим знаком питања, имајући у виду овлашћења и функционисање истог. Наш представник Миријана Васиљевић има задатак да на седници, изнесе већ више пута истицане, примедбе које се тичу непримене појединих чланова ПКУ. Свесни смо да послодавац ретким седницама које заказује само испуњава форму, а изостаје стварна жеља да се проблеми решавају конкретним потезима. У предстојећим преговорима о закључењу новог ПКУ, један од наших задатака је и то:  улога Одбора за праћење примене ПКУ, мора бити прецизније дефинисана са већим овлашћењима за исправљање уочених неправилности.

О закључцима данашњег састанка ( ако их уопште буде) уследиће обавештење.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.