Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

  • 09 / Novembar 2017
ОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ

Дана 10.11.2017. године, са почетком у 13 часова, биће настављена седница Одбора за праћење примене ПКУ за државне органе. Одбору је са наше стране, упућен Захтев за давање мишљења о обрачуну и исплати накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора у плати запослених у правосудној администрацији. Захтев овог типа упућен је и Влади РС, Министарству финансија као и Министарству државне управе и локалне самоуправе. Сматрамо да је и Одбор за праћење примене ПКУ, једна од адреса која би ово питање требала да узме у разматрање, тако да ће поменути захтев бити уврштен у дневни ред на сутрашњем састанку.

Текст захтева можете преузети са линка документа.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.