Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАН САСТАНАК ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 08 / Decembar 2014

Дана 06.12.2014. године, у Крагујевцу, одржан је састанак Главног одбора СОПОС-а, на коме су донете следеће одлуке:

1. Реорганизација Главног одбора

Обзиром на потребу за бржим и ефикаснијим радом, донета је одлука да нови Главни одбор сачињава 11 чланова. У што краћем року следи конституисање новог сазива ГО, као и избор функција и Комисија. 

 2. Формирање Комисије за израду предлога измена и допуна Посебног колективног уговора за државне органе

Синдикату СОПОС је, од стране послодавца, упућен позив да да своје сугестије, које ће се тицати израде новог Посебног колективног уговора за државне органе, те је, сходно томе, ГО донео одлуку о формирању поменуте Комисије.

Комисија је састављена од правника и економиста, са дугогодишњим радним искуством и добрим познавањем проблематике запослених у правосуђу Србије. Бавиће се остваривањем права на регрес и топли оброк, исплату јубиларних награда, напредовањем државних службеника по основу оцењивања, исплатом намештеничких награда, повећањем обима солидарне помоћи и другим питањима.

Имајући у виду свакодневне информације које указују на грубо и све чешће кршење Закона о раду, Општег и Посебног колективног уговора, све веће притиске на запослене, а не узимајући у обрзир висину зарада и услове рада, наш синдикат ће, у наступајућем периоду, својим залагањем, инсистирати на исправљању уочених неправилности, а све у циљу побољшања незавидног положаја запослених.

Општи је закључак да је статус запослених све тежи и тежи, те је улога Синдиката од кључног значаја, као јединог заштитика њихових права.

 

ГЛАВНИ ОДБОР


 

 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.