Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

  • 25 / Februar 2013
ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГЛАВНОГ ОДБОРА

Дана 23.02.2013. године, одржан је састанак Главног одбора СОПОС-а у Крагујевцу, на којој су донети следећи закључци:

1. У предстојећим разговорима у Министарству правде поновити захтев за повећање стимулације за 2013. годину у износу од 6.000,00 динара.

Коментаришући овај захтев чланови Главног одбора, су дошли до заједничког закључка да је то тренутно једини начин да се дође до било каквог помака у поправљању материјалног положаја запослених у правосуђу Србије.

2.Наставиће се и активности на промени статуса запослених у правосуђу, и њиховог издвајања из групе државних службеника и намештеника на нивоу Србије. За те активности дефинисана је платформа и изабрана комисија која ће стручно обрадити то питање и одредити начин будућег деловања на измени постојећег Закона.

3.Захтевати промену Закона о платама државних службеника и намештеника, и кориговања коефицијента намештеника VI врсте на 1,2.

4.Захтевати брисање квоте од 20%, која се односи на напредовања државних службеника у виши платни разред на основу оцењивања.

5.Главни одбор је донео одлуку да се девети спортски сусрети, у организацији СОПОС-а, одрже у хотелу "Лепенски вир" у Доњем Милановцу, у пероду од 4. до 9. јуна.

ГЛАВНИ ОДБОР

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.