Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДРЖАНА СКУПШТИНА

  • 19 / April 2016
ОДРЖАНА СКУПШТИНА

У суботу 16.04.2016. године, одржана је Скупштина СОПОС-а. На Скупштини је на свечан начин објављено решење о обнови репрезентативности и констатовано да је то само подстрек за још агилније синдикално ангажовање свих нас, на заштити права запослених, као и проширењу чланства СОПОС-а. Присутни су током рада, изнели велики број примера који показују непоштовање ПКУ, судског пословника, Закона о платама државних службеника и намештеника, и Закона о раду. Постоје огромне разлике приликом исплата прековременог рада, активних и пасивних дежурстава, надокнада за превоз запослених. Као посебне изражене разлике у поступању, изнети су примери који се тичу напредовања државних службеника по основу оцењивања. Има примера где су решења о напредовању реализована, има примера где су решења урађена па повучена, а има и случајева где оцењивањи није ни обављено. Дакле, једно опште шаренило у примени Закона о платама и ПКУ. Скупштина се бавила и начином поступања, на основу потписаног Посебног споразума. Одређено је да се све то обради од стране наших стручних  комисија, и након тога биће издата препорука о томе. Разматран је и Закон о систему плата у јавном сектору, и закључено је да нас ту чека озбиљан посао, како би приликом израде пратећег закона, који ће се тицати правосудне администрације изборили најбољи могући статус, имајући у виду наше дугогодишње заостајање зарада у односу на републички просек. Стручна комисија ће обрадити наше предлоге како би спремно дочекали предстојеће разговоре са ресорним министартвима на ту тему. Скупштина је донела низ закључака и дала задатак Главном одбору, да се по свим изнетим примедбама упуте хитне интервенције Министарству правде и Министарству државне управе, како би се оне што пре отклониле. На крају је консатована чињеница да постији висок ниво колегијалности и заједништва Синдиката СОПОС. Само такви  можемо извршити притисак на послодавца, ради  оживљавања социјалног дијалога и остваривања наших права које црпимо из Закона о раду и ПКУ.

Скупштина СОПОС-а

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.