Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОСНИВАЊЕ ОДБОРА

  • 17 / Juni 2015
ОСНИВАЊЕ ОДБОРА

Синдикат СОПОС, је дана 15.06.2015. године, добио обавештење од стране Министрства државне управе и локалне самоуправе, о оснивању Одбора за праћење примене ПКУ-а. Главни одбор СОПОС-а, схватајући неопходност, брзог конституисања овог тела, истог дана делегирао је свог представника. За предсавника СОПОС-а у Одбору, делегиран је Јарић Драган, судијски помоћник у Привредном суду Зрењанин. Овим поводом, молимо запослене који буду имали било каква сазнања, о кршењу ПКУ-а, да нас редовно извештавају. Ми преузимамо обавезу да преко нашег представника у Одбору, о томе обавештавамо послодавца, и што хитније приступимо  отклањању истих.

Главни одбор 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.