Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОНОВЉЕН ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА

  • 28 / Juli 2017
ПОНОВЉЕН ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА

На наш захтев упућен 17.05.2017. године, Министарству државне управе и локалне самоуправе, у коме тражимо мишљење о обрачуну и исплати накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора у плати запослених у правосудној администрацији. До данас није добијен одговор. Овај захтев је поновљен и у њему је, између осталог, истакнуто да се наставља и са непоштовањем ПКУ, имајући у виду члан 63, који је предвидео обавезу давања одговора у року од 15 дана. Ћутање је нама добро познат пут ка избегавању примене закона, социјалног дијалога, примене ПКУ и осталих обавеза према запосленима, али сматрамо  да је минимум пристојности и васпитања, да се на упућен допис да одговор, ма какав он био.

Текст захтева можете преузети са линка документи.

Главни одбор 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.