Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

POZIV SOPOS-a

  • 26 / Oktobar 2009

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS GLAVNI ODBOR 22. 10. 2009. GODINE B e o g r a d SVIM SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA S R B I J E P O Z I V S O P O S –A SINDIKATIMA U PRAVOSUDNIM ORGANIMA SRBIJE DA DELEGIRAJU SVOJE PREDSTAVNIKE ZA SASTANAK KOJI JE ZAKAZAN ZA SREDU 28. 10 2009. GODINE U OKRUŽNOM SUDU U BEOGRADU, SA POČETKOM U 15 ČASOVA DNEVNI RED SASTANKA: 1.Reizbor i izbor nosilaca pravosudnih funkcija, sa osvrtom na potreban broj, merila i kriterujume. 2.Racionalizacija izvršilačkih radnih mesta državnih službenika i nameštenika u pravosudju, sa posebnim osvrtom na prateća dokumenta i parametre za utvrdjivanje viškova. 3.Saradanja Ministarstva pravde sa sindikatima, mišljenja, stavovi i donošenje zaključka. 4.R a z n o. KOLEGINICE I KOLEGE IZ PRAVOSUDJA! Pravosudje je u agoniji. Strah i zebnja za očuvanjem radnog mesta uselili su se i u nosioce pravosudnih funkcija i u državne službenike i nameštenike. Veoma lošim i nejasnim programima, plasiranim od strane Ministarstva pravde bez ikakvog reda – najčešće obrnutim, i sa često odlaganim rokovima, rad sudstva je blokiran. Zakazana sudjenja se odlažu. Nova se ne zakazuju. Presude se ne donose. Osnovna preokupacija svih u pravosudju je, kako sačuvati radno mesto? Ovako stanje traje i trajaće. Ako treba fokusirati krivca za ovako stanje, onda se ne može zaobići Ministarstvo pravde. Sve primedbe SOPOS-a, na do sada objaljene programe u okviru Reforme, su odbijene. Ako znamo da te programe rade pojedinci koji nemaju ni dana rada u pravosudju, onda je sve jasno. Bez konsultacija predsednika sudova na svim nivoima, kao i dugogodišnjih radnika na izvršilačkim radnim mestima, nije bilo moguće doneti dobre programe. Zato sada imamo ovako stanje. SOPOS vas poziva da dodjete i iznesete svoje stavove, o reformi, finansijskim efektima, programima i kriterijumima za racionalizaciju. Sve vaše stavove i mišljenja dostavićemo Ministarstvu pravde i Vladi Republike Srbije. Sve o SOPOS-u možete naći na INTERNET SAJTU www.sopos.org.rs. Kontakt telefoni za sve informacije: 063-633434 - 060-5781390 PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.