Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

  • 15 / Mart 2013
ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ

Синдикат СОПОС позван је да узме учешће у јавној расправи о Стратегији реформе правосуђа која ће се одржати 20.03. у Београду. Председник Драган Недељковић изнеће иницијативу о промени статуса запослених у правосудној администрацији.Наш предлог је да се издвојимо из групе државних службеника и намештеника, због специфичности послова које обављамо.Предлог је да се то угради у стратегију и добије законски облик на основу којих ће касније проистећи и израда нових коифицијената и свега осталог што ће водити побољшању материјалног положаја запослених.Овај позив је показао да је по нашем мишљењу отпочела озбиљна сарадња и суштински социјални дијалог између послодавца и синдиката.
                                                                   
                                                                          Главни одбор СОПОС-а

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.