Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

  • 26 / Januar 2015
ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Обавеставамо вас, да је СОПОС добио предлог Министарства правде, o започињању преговора, који би резултирали закључењем Посебног колективног уговора само за правосудне органе. СОПОС ову понуду сматра добродошлом и верује да је то почетак градње поверења и бољег разумевања између Синдиката и Министарства. Наиме до сада су радници у правосудним органима добијали, Посебне колективне уговоре који су били широко дефинисани (у покушају да се задовоље и запослени у  другим државним органима), најчешће на нашу штету. Ова јединствена понуда је управо оно што нам је потребно да се направи отклон од лоше праксе  из прошлости, па ће СОПОС урадити све да искористи ову прилику. Већ у уторак , радна група СОПОСА ће имати састанак са осталим синдикатима у правосуђу, где ће инсистирати на заједничком наступу при изради Посебног колективног уговора, којим ће правосудна администрација бити одвојена од запослених у државној управи  и коначно добити статус који јој припада.

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.