Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРЕКИД ПРЕГОВОРА

  • 09 / Februar 2015
ПРЕКИД ПРЕГОВОРА

  Обавештавамо чланство и запослене да је дана 06.02.2015. године, на састанку репрезентативних синдиката у правосуђу Србије и представника послодавца, дошло до прекида преговора о Посебном колективном уговору за државне органе. Радне групе синдиката  је на преговорима дочекала тотална неозбиљност, бахатост и искључивост представника послодавца. Представник Министарства за рад је каснио на састанак, а након доласка понашао се, по нашем мишљењу врло арогантно, одбацујући сваки вид сарадње, и на крају напустио састанак. Представница Министарства финансија је каснила читав сат, а након доласка је изнела да ће мишљење њеног Министарства бити апсолутно негативно за све што су синдикати предлагали.

  Увидевши да послодавац није спреман за озбиљан социјални дијалог изнета је понуда да се представници послодавца изјасне да ли постоји шанса за било какав напредак у сфери финансија, односно побољшања материјалног положаја запослених у правосуђу Србије, одговор је био негативан.

  Овакав став је синдикате довео до закључка да ово до сада нису преговори, јер нам се ништа не нуди, па чак, дошло је и до повлачења сагласности на неке,  већ договорене чланове ПКУ. Утисак је да се искључивост и неразумевање материјалног положаја правосудне администрације наставља, као и континуитет најнижих зарада у правосуђу у односу на остале буџетске кориснике. На крају је од стране синдиката, остављен представницима послодавца, рок, да изнесу своју верзију ПКУ, (у којој ће послодавац понудити свој максимум) а која ће бити размотрена, и то ће сигурно определити наше даље кораке.

  Ваља нагласити, да је ово наш последњи покушај да са послодавцем, нађемо минимум заједничких интереса. Ипак, имајући у виду досадашњи ток преговора, и апсолутно неразумевање нашег положаја, стојимо на становишту да је једина опција која нам преостаје, штрајк, па ће ГО СОПОС-а предузети све мере на организацији запослених у том правцу.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.