Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

РАД НА НОВОМ ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ

  • 22 / Decembar 2014
РАД НА НОВОМ ПОСЕБНОМ КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ

Поштовано чланство, обавештавамо Вас да је СОПОС са Синдикатом правосуђа Србије и Синдикатом Државне управе сачинио заједнички предлог измена и допуна Посебног колективног уговора и упутио га послодавцу, то јест Комисији Владе РС, коју чине представници Министарства правде, финансија, државне управе и рада и социјалне политике.

Први пут, сви синдикати у правосуђу су на заједничком путу ка истом циљу. Најављујемо да ће СОПОС инсистирати и на сарадњи по свим другим питањима од значаја за статус и стандард радника правосуђа.

Нацртом овог ПКУ покушали смо да исправимо све неправде које су годинама чињене радницима у правосуђу, како у материјално-финансијском, тако и у формално-правном смислу, то јест да прецизно дефинишемо одређене чланове (обавеза исплате стимулације, топлог оброка, регреса, пакетића, годишње награде, прецизно дефинисање услова и износа јубиларне награде, права по основу осигурања итд.), чија се недефинисаност до сада (по правилу) користила на штету свих нас.

У зависности од реакције послодавца, зависиће и даљи кораци СОПОС-а, али желимо да нагласимо да нови ГО СОПОС-а неће дозволити да наши чланови буду монета за поткусуривање, те да ћемо смоћи снаге да наше захтеве (тек потреба да преживимо) истерамо до краја и да ће бити снаге да одговоримо главном и основном задатку синдиката, да својим члановима обезбедимо боље сутра. Сувише дуго су се разне реформе и стабилизације ломиле преко нас и наших породица, а реформисао се једино наш јад (с лошег - на горе) и стабилизовао се наш статус, на дну друштвене лествице.

У колико послодавац не буде имао слуха за крике наше смртно рањене егзистенције, ГО СОПОС-а ће бити принуђен да размотри и друге законом предвиђене мере, као и да изда упутство (свим СО) за ступање у ШТРАЈК.

Послодавац мора да схвати да је радницима у правосуђу доста неправде и морамо узети активно учешће у настојањима да прехранимо наше породице и да ће сваки покушај претње и застрашивања бити управо контрапродуктиван јер смо дошли до тачке када нам је угрожено елементарно право на живот.

 

Са чврстом вољом да успемо  

 ГО СОПОС-а

 

 

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.