Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

РАДНА ГРУПА

  • 16 / Mart 2017
РАДНА ГРУПА

За 29.03.2017. заказан је наставак седнице, Радне групе за израду Нацрта закона о правосудној администрацији. Позивамо све запослене да наставе са достављањем својих сугестија СОПОС-у по овом питању, како би они у форми наших предлога, били предочени  Радној групи. Понављамо да се предлози и сугестије могу достављати директно, нашем представнику Ђерковић Душану, на e-mail: soposkrusevac@gmail.com или на тел: 060/067-07-21.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.