Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САОПШТЕЊЕ

  • 09 / Mart 2013
САОПШТЕЊЕ

  Синдикат организација правосудних органа србије СОПОС, реагује на активности синдиката правосуђа и њихове председнице Слађанке Милошевић, која је у задњих неколико дана изнела низ неистина о раду и активностиманашег синдиката, као и синдиката.

  Синдикат СОПОС је репрезентативни синдикат запослених у правосуђу Србије, jош од 2006. године и тренутно има 46 синдикалних организација и сремни смо да свакоме документујемо нашу репрезентативност која је потврђена решењем о репрезентативности.
  СОПОС је сигурно већински синдикат запослених у правосуђу Србије и прави представник запослених, тако да je одлука о потписивању протокола са Министарством правде и државне управе  валидна и законита.

  Протокол kоји је потписан са Министарством правде и државне управе, је по процени и одлуци Главног одбора СОПОС-а, једино могуће решење у овом тренутку.
  Законски оквири који регулишу примања запослених у правосуђу Србије, у текућој години, су регулисани законом о буџету, који се усваја у претходној години, тј. Да су основица и коефицијенти дефинисани за текућу годину законом о буџету који је усвојен у новембру 2012. Године.
  Синдикат СОПОС је на две последње седнице Главног одбора закључио да је једино могуће и оствариво решење да се побољша материјални положај запослених преко стимулације, која је променљива категорија и није дефинисана буџетом.
  Сматрамо да је потписани протокол који дефинише стимулацију за 2013. годину, у износу од 4.000,00 динара, запосленима у правосуђу свакако недовољан, али једино могућ у овом тренутку. Потписивањем протокола послодавац се обавезао да у току ове године изради, заједно са синдикатима, законски оквир којим ће бити дефинисане зараде запослених у правосуђу и то ће ући у буџет за 2014. годину са планираним средствима.
  Вишегодишње залагање СОПОС-а да се одреди висина стимулације за текуће године са овим ће бити завршено.
  У 2014. години имаћемо дефинисане зараде, законом уоквирена примања која ће ући у буџет и елиминисати вишегодишње заостајање зарада у односу на остале буџетске кориснике. 
  Поштованим колегама, из синдиката правосуђа Србије, препоручујемо да нам се прикључе у предстојећим разговорима са послодавцем, који ће се тицати основице, коефицијената, свих ограничења у зарадама  и да на један конструктиван начин допринесемо побољшању материјалног положаја запослених.
  Немогуће је остварити било какав напредак у нашим настојањима, када два репрезентативна синдиката имају супростављене ставове.
  Обавезујемо се свим запосленима у правосуђу Србије да ћемо наставити озбиљну и чињеницама поткрепљену борбу за побољшање материјалног положаја свих запослених у правосуђу.

 

 

ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-а.

 

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.