Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

SAOPŠTENJE SOPOS-a

  • 29 / Oktobar 2010

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije – SOPOS GLAVNI ODBOR 28. 10. 2010 godine B e o g r a d ČLANOVIMA GLAVNOG ODBORA SOPOS-A SVIM SINDIKALNIM ORGNIZACIJAMA ČLANICAMA SOPOS-A SOPŠTENJE SOPOS-A Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, INFORMIŠE svoje članove i sve zaposlene u pravosudnoj administraciji, o preduzetim aktivnostima na poboljšanju statusa i materijalnog položaja državnih službenika i nameštenika. 1.Zbog ponižavajućeg statusnog i materijalnog položaja pravosudne administracije koji trpe posledice zamrznutih plata od 01.01.2007. godine, SOPOS je krenuo od 12.10.2010. godine u jednočasovnu obustavu rada. Uporedo sa obustavom rada tekli su i pregovori sa Ministarstvom pravde. SOPOS je preko svojih delegiranih članova za pregovore bio u stalnom kontaktu sa Ministarstvom pravde, radi realizacije predloženih zahteva koji se tiču poboljšanja materijalnog položaja. SOPOS je pri tom koristio sva sredstva sindikalne borbe, kao i najavu GENERALNOG ŠTRAJKA OD 25.10.2010. godine, ukoliko se ne postigne dogovor i udovolji zahtevima. 2.Zahtevi SOPOS-a su bili, povećanje stimulacije na 8.000 dinara, za sve koji su dali doprinos u procesu reformi, pa tako i za zaposlene na odredjeno vreme, kao i korekcija koeficijenata sudske administracije, a samim tim smanjenje raspona plata. 3.Ministarstvo pravde je saradjivalo sa SOPOS-om u iznalaženju rešenja za realno postavljene zahteve i u više navrata sa zadovoljstvom konstatujemo da je Ministarstvo pravde, maksimalno saradjivalo sa SOPOS-om prilikom pregovora,kao i da je dolazilo do novih korekcija koeficijenata. Poslednja korekcija koeficijenata od 22.10.2010. godine, bila je prihvatljiva za SOPOS i njegovo članstvo. 4.Predsednica SOPOS-a Zora Jajić je dana 25.10.2010. godine, kao garanciju da će udovoljeni zahtevi biti ispoštovani, potpisala Protokol sa Ministarkom pravde Snežanom Malović. 5.SOPOS je pre nekoliko meseci predlagao saradnju sa Sindikatom pravosudja Srbije, koju su oni odbili. 6.Već dve godine SOPOS predlaže izmenu Zakon o državnim službenicima i nameštenicima, tražeći HITNU korekciju koeficijenata i smanjenje raspona plata. Svi se sećaju da smo pre dve godine organizovali niz protesta, tražeći upravo ono što smo danas postigli. 7.Ne želimo da se bavimo radom nekih drugih sindikata, ali zahtev za osnovicu od 28.000 je nerealan zahtev, kao ni mnoga povećanja od 100% plata koju su godinama tražile kolege iz drugog sindikata. Nigde u istoriji sindikalnog pokreta se to nije desilo. Ako samo podsetimo sudsku administraciju, ko je potpisao Zakon o platama državnih službenika i nameštenika iz 2006. godine? Ko je potpisao Poseban kolektivni ugovor za državne organe, bez toplog obroka i regresa? Ko je potpisao Akcione planove, Uredbe, Merila za utvrdjivanje broja zaposlenih u pravosudju? Sve ovo je dovelo sudsku administrciju u položaj kakav je dugo godina imala. Zaključujete valjda svi čijom zaslugom! 8.Potpisivanjem Protokola nije naneta šteta zaposlenima, već naprotiv, na putu smo da sudska administracija bude uvažena i poštovana i adekvatno nagradjena. 9.To je cilj SOPOS-a 10.Došlo je vreme da Sindikat položi račune svom članstvu. U Zrenjaninu, dana 29.10.2010. godine. PREDSEDNIK SOPOS-A Zora Jajić

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.