Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  • 14 / Oktobar 2008

SOPOS je reprezentativan i većinski sindikat u pravosudnim organima Srbije, u koji je uključeno preko 70% zaposlenih. Glavni odbor SOPOS-a poštujući izraĹľenu volju članstva, doneo je odluku da ne potpiše Poseban kolektivni ugovor za drĹľavne organe. Razlozi zbog kojih je SOPOS odbio da potpiše navedeni ugovor jesu: PoniĹľavajući materijalni poloĹľaj drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudnim organima, a pomenuti ugovor ne garantuje poboljšanje tog poloĹľaja. SOPOS je kao reprezentativan sindikat učestvovao u izradi teksta pomenutog ugovora, ali tekst nije usaglašen izmedju SOPOS-a i Ministarstva finansija, posebno u pogledu prava zaposlenih na topli obrok i regres. Osim toga, pomenuti ugovor sadrĹľi manja prava i nepovoljnije uslove rada zaposlenih, od Opšteg kolektivnog ugovora. I na kraju konačnu verziju teksta Posebnog kolektivnog ugovora za drĹľavne organe SOPOS je dobio dan uoči zakazanog potpisivanja, tako da nije imao vremena da o tekstu pomenutog ugovora konsultuje zaposlene i dobije ovlašćenje za potpisivanje. Sindikat zaposlenih u pravosudju je manjinski sindikat. Predsednica tog sindikata koja je stavila svoj potpis na pomenuti ugovor, nema za to ovlašćenje zaposlenih drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudnim organima, pa SOPOS postavlja pitanje njenog legitimiteta.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.