Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

САСТАНАК ОДБОРА

  • 08 / Oktobar 2018
САСТАНАК ОДБОРА

 

Извештај са састанка Одбора за праћење примене ПКУ за државне органе

Дана 05.10.2018. у Министарству државне управе, одржан је састанак Одбора за праћење примене ПКУ. На састанку је од стране синдиката истакнута компликована процедура примене чл.43 солидарна давања. Наиме за остваривања тог права потребно је прикупљање обимне документације. Приликом закључивања ПКУ, сматрало се да је основ дужина боловања, међутим када је дошло до примене поменутог члана, настали су проблеми због различитог тумачења истог.

Члан 36 ПКУ, се такође различито тумачи тако да је за синдикате, спорна и његова примена.

У оквиру састанка разматрала се и динамика усвајања измена и допуна ЗДС, и Закона о платама, имајући у виду да је то повезано са израдом буџета за наредну годину. Добијен је одговор да су поједина министартва доставила велики број примедби, које се још разматрају, и да ће ови закони врло брзо ући у скупштинску процедуру. Такође, добијено је обећање да ће коначан текст ових закона, бити у исто време прослеђен и синдикатима на разматрање.

На састанку је било дискусије и о учешћу синдиката у изради, Нацрта буџета за идућу годину, и том приликом је стављена примедба да се обавеза послодавца да консултује синдикате већ дужи период не поштује.

Имајући у виду  трајање важећег ПКУ, предложено је да се приликом започињања скупштинске процедуре, на усвајању ЗДС, и Закона о платама, започне и са преговорима о закључење новог ПКУ, а који би имао у виду предложене измене закона, које ће бити основ за преговоре.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.